(24) Mårten Trotzigs grändMårten Trotzigs gränd är Stockholms smalaste gränd med en bredd på 90 cm, och fick sitt namn fastställt 1949.

Gränden har möjligen under medeltiden kallats Trångsund, 1544 omtalas den som den tronge trappe grenden, och 1608 kallas den Trappegrenden.

Namnet på gränden med sina 36 trappsteg som leder från Prästgatan ner till Västerlånggatan - har gränden fått efter den tyske köpmannen, Mårten Traubtzich. Mårten invandrade till Sverige år 1581, och köpte husen vid gränden under slutet av 1500-talet. Mårten handlade med koppar och kom att bli en av stadens rikaste innevånare.

Det är osäkert när Mårten Trotzigs namn första gången knöts till gränden, men det måste ha skett senast 1733. Gränden kallas nämligen då på en karta Trotz gränd.

Vid mitten av 1800-talet stängdes gränden genom plank i båda ändar, men den öppnades åter 1945.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Bok: ”Vägvisare till Stockholm”. Ulf Sörenson. ISBN 978-91-85801-62-6
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1