(23) Gamla Riksbankshuset
JärntorgetSödra Bankohuset, även kallad Gamla riksbanken byggdes 1675–1682 för Riksbanken, som då hette Rikets Ständers Bank. Det var en av norra Europas första byggnader avsedd enbart för bankärenden.

Riksbanken verkade här till 1905, då man flyttade till nya lokaler på Helgeandsholmen.

Samtliga arkitekter som jobbat med slottsbygget har också varit inblandade i ombyggnationer av Södra Bankohuset , såsom Nicodemus Tessin den äldre Sonen Nicodemus Tessin den yngre – och även arkitekt Carl Hårleman.

I huset, som är ett statligt byggnadsminne, har idag Fastighetsverket sitt huvudkontor.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Pdf: ”Historisk stadsvandring genom gamla stan”. Stadsmuseet Stockholm. Carola Segerlund.
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Halva kungariket är ditt”. Statens Fastighetsverk. 2008. ISBN 978-91-88238-88-7
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1