(20) Baggensgatan 27Huset här på Baggensgatan med adress 27 är förmodligen Stockholms äldsta bevarade bostadshus.

Huset byggdes 1336, sannolikt på uppdrag av kung Magnus Eriksson för Johanniterna, att användas som härbärge för pilgrimer och vandrande munkar.

På mitten av 1400-talet hamnade huset i Vastena klosters ägo. Efter reformationen hamnade byggnaden i privata händer, och uppläst 1578 till den skottske adelsmannen och riddaren Anders Keith, som var Johan III:s gunstling. Keith gifte sig senare med Elisabeth Birgersdotter Grip, och deras vapen finns på en stenhuggen relief ovanför porten på Baggensgatan, Där står "Avxilivm nostrum a Domino", som ska uttydas ”Vår hjälp av Gud”. Årtalen 1598 kan möjligen vara en felskrivning för 1578, för Anders Keith dog 1597, alltså året innan årtalet på porten. Men det kan också vara så att årtalet och den latinska devisen har anknytning till det som byggnaden utnyttjades till efter riddaren död - nämligen som kyrka.

Huset hade köpts av den Svensk Polske kungen Sigismund efter denns kröning i Uppsala. Han lät här inrätta en kyrka för att kunna hålla katolska gudstjänser. Huset kom därefter och under lång tid att kallas för "Papistekyrkan".

Så småningom, på 1600-talet hamnade huset i riksmarskalken Axel Banérs ägo.

En stentavla i porten berättar om en brand som drabbade huset 1770, och fasaden ut mot Baggensgatan fick vid återuppbyggnaden förmodligen sitt nuvarande utseende. Stenen fanns dock ursprungligen i fasaden mot Österlånggatan.

Nu innehåller huset lägenheter och butik. Förmodligen är det bara källarvalven och möjligen delar av bottenvåningen som daterar sig till det första huset som byggdes 1336.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Webb: Projekt Runeberg.