(19) Ahlströms jungfrubur
Baggensgatan 23Huset med adress Baggensgatan 23 har en både osedlig och spännande historia.
Här låg på 1700-talet en av Stockholms mest kända bordeller. Bordellen drevs av sjökaptenen Magnus Ahlström, som köpte huset eftersom han trodde att det låg en silverskatt nedgrävd i byggnaden, som även är känt som ”Den Förtrollade Prinsessans hus”. Hon ska enligt sägnen vaka öven en silverskatt som gråmunkarna grävde ner i huset under Gustav Vasas tid.
På platsen skulle då ha legat ett nunnekloster.

Varken sjökapten Ahlström eller senare kronprinsen Carl, den blivande Carl XII som också letade efter skatten tillsammans med några vänner, lyckade dock återfinna den. Och vem vet. Skatten kanske ännu finns kvar!

Bordellen som Ahlström startade var känd som Ahlströms Jungfrubur. Bordellen beskrevs som ”ett verkligt Veneris tempel med rum för prästinnor i tre våningar”.
Och i sin Bacchi Litania skriver Carl Michael Bellman:
”Fräls mig från allan fara,
i Ahlströms jungfrubur.
Och från de skönas skara,
med tofflor och med ur.
Ja, från den vackra barn,
med diadem och kappa,
som fråga, när de klappa,
hur mjölnarn mår i kvarn.”
Så långt Bellman.

Det ska tilläggas att Ahlströms Jungfrubur inte var den enda bordellen på Baggensgatan. Här låg också bland annat Platskans Jungfrubur.
Baggensgatan 23 fortsatte dock att vara en av stadens mest kända bordeller långt in på 1800-talet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Bok: ”Vägvisare till Stockholm”. Ulf Sörenson. ISBN 978-91-85801-62-6
Webb: ”Samlade skrifter”. Carl Michael Bellman.