(17) Staty Sankt Göran och draken
KöpmantorgetVi står nu framför en kopia. Det ursprungliga konstverket Sankt Göran och draken som finns som träskulptur i Storkyrkan skapades i slutet av 1400-talet av den nordtyske bildhuggaren Bernt Notke, som anses vara en av senmedeltidens mest betydande konstnärer i Nordeuropa.

Sankt Göran och draken är till minne av den svenska segern över danskarna i slaget vid Brunkeberg år 1471. Prinsessan – det vill säga Sverige är hotad av den danska draken. Sten Sture den äldre i form av Sankt Göran krossar draken och räddar Sverige.

Det var i samband med att man i början av 1900-talet restaurerade skulpturen inne i Storkyrkan som man lät göra denna bronskopia.

Träskulpturen kopierades under konstprofessorns Theodor Lundbergs översyn i lera. Utifrån detta skapades en gipskopia som sedan överfördes i brons av Otto Meyers konstgjuteri. Sockeln ritades av hovintendenten Gustaf Lindgren.

Nedanför skulpturens sockel nere vid Österlånggatan finns en fontänskulptur utformad som en brunn som tre medeltida stadsportar. Dessa symboliserar de 3 strömmar som först omgärdade Gamla Stan – det ursprungliga Stockholm. Nuvarande Norrström, Stallkanalen och Söderström.

Skulpturen invigdes under pompa och ståt i oktober 1912 i närvaro av bland andra kung Gustav V.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1