(15) Schantzka huset
Stortorget 18I november 1520 lät unionskungen Kristian II avrätta uppskattningsvis 82 personer ur framför allt den svenska adeln på Stortorget i samband med sin kröning. Händelsen har gått till historien som Stockholms blodbad.

De vita stenarna i fasaden på det röda huset, som kallas Schantzska huset sägs representera de avrättade. Det sägs också att så länge stenarna finns kvar i huset - så länge skall de mördade finna en viss frid. Skulle dock någon sten försvinna kommer den personen stenen representerar att bli gengångare och vara tvungen att gå på staden gator i evig tid.
Men stenarna kom på plats nästa två hundra år efter blodbadet.
Schantzska Huset fans dock redan under blodbadet. Huset byggdes 1479, men sitt namn har huset fått från Johan Eberhard Schantz som var kung Karl X sekreterare och som ägde huset på 1650-talet. Det var han som lät bygga om det i tysk-nederländsk renässansstil, till dagens utseende, och som då också satte in de vita stenarna i fasaden.

Byggnaden till höger med adress Stortorget 20 kallas Seyfridtzska huset, och är uppförd på 1520-talet, men fick sitt namn 100 år senare då huset ägdes av skinnaren Hans Seyfridtz. När han dog gifte hans änka Maria Seyfridtz om sig med Johan Eberhard Schantz, alltså ägaren till huset invid.
Eftersom ingen av dem ville flytta från sina respektive hus lät de ta upp ett antal öppningar mellan husen. Husen kallas därför också i bland Kärlekshusen.
Det var när Seyfridtzska huset renoverades på 1700-talet som det fick det utseende det har idag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Bok: ”Sällsamheter i Stockholm - Innerstaden”. Åsa Nordén. ISBN 91-7902-168-9