(14) Huset Kanonkulan
Hörnet Stortorget-SkomakaregatanHuset i hörnet av Stortorget och Skomakaregatan har en märklig utsmyckning. En kanonkula som sitter inmurad i hörnet.

Hur eller varför den hamnat där vet man inte riktigt.
En historia säger att den skall ha avskjutits under Gustav Vasas belägring av Stockholm år 1521.
Inne i staden satt den danske unionskungen Kristian II, i Sverige kallad Tyrann. Kanonkulan som avlossades från Brunkeberg undgick precis att träffa kungen där han satt i ett fönster.

Ytterligare en teori är att kulan sköts mot folkmassorna i mars 1848, under de kravaller som utlöstes av februarirevolutionen i Paris - eller att den härrör från något ryskt anfall.

Ingen av dessa legender är sanna:
Men man vet dock att kulan har suttit mycket länge i hörnet. Till och med i ett tidigare hus på samma plats.
Första gången den nämns i skrift är år 1795, det i samband med att byggnaden där kulan satt revs.
Det var en möbelhandlare Grevesmühl som lät riva huset för att bygga ett nytt. När det stod klart lät han mura tillbaka kulan, som man funnit på platsen, in i fasaden.
Man kan läsa i en gammal skrift att ”kulan åter insattes, såsom ett gammalt monument, hvilket för dess ålder, förtjenar acktning”.

Huset vid Stortorget har sedan dess i folkmun kallats Huset Kulan eller Rövarkulan.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Bok: ”Sällsamheter i Stockholm - Innerstaden”. Åsa Nordén. ISBN 91-7902-168-9