(13) StortorgetStortorget är Stockholms äldsta torg.

Det var här på Stortorget som Stockholms blodbad ägde rum i november 1520.
Men avrättningar skedde på torget innan dess. Den första kända skedde år 1280 då Jöns Karlsson, Börje och Jöns Filipsöner avrättades på befallning av Magnus Ladulås.

Här på Stortorget fanns också Kopparmatte!
Det är en skulptur som föreställde en mansfigur som i sin högerhand håller ett ris som då ska beteckna spöstraffet, och som skulle fungera som varning mot att begå brott.
Den tillverkades av gjutaren Gerdt Meyer och var av brons, inte av koppar som namnet antyder. Namnet Matte sägs komma sig av att figuren hade en viss likhet med borgmästare Mattias Valentinsson Trost.
Senare flyttades Kopparmatte till andra platser i stan, innan han i maj 1833 störtades omkull av en stormvind. Numera är statyn bevarad på Stockholms stadsmuseum, och det finns också en kopia i Stockholms rådhus.

Torget var i första hand en handelsplats. I Erik XIV:s privilegier för Stockholms stad av år 1563 stadgades att all handel skulle drivas på Stortorget.
Så småningom flyttades Gamla Stans torghandeln till Järntorget och slutligen till Kornhamnstorg. Och 1849 förbjöds all annan försäljning än av mjölk på Stortorget.
Viss handel förekommer dock ännu på torget, åtminstone vintertid då det hålls julmarknad på Stortorget.

Stortorget var dessutom platsen för Sveriges första apotek som var tillgängligt för allmänheten, öppnat av hovapotekaren Anthonius Busenius den 21 mars 1575, efter att han tidigare hållit till på slottet Tre Kronor.

På Stortorget står en pump som i bland går under namnet Brunkebergspumpen. Stortorgsbrunnen, som det korrekta namnet, är inte alls så gammal som man kan tro. Den ritades av en av den gustavianska epokens kanske allra viktigaste arkitekter - Erik Palmstedt, och färdigställdes 1778 i samband med att Börshuset uppfördes vid torget.
Brunnen grävdes så djup att den, enligt uppgift, nådde ned i nivå med Mälarens yta, och ”hade det skönaste vatten någon stad i hela Europa kan uppvisa”.

Under många år var pumpen Sveriges nollpunkt, det vill säga den punkt varifrån alla avstånd mättes.

Pumpen stod här på Stortorget i Gamla Stan fram till mitten av 1800-talet, då den flyttades till Brunkebergstorg. Därav smeknamnet. Anledningen till flytten var att brunnen sinat och att brunnshuset störde trafiken på torget.

Pumpen stod på Brunkebergstorg fram till 1960-talet då den åter störde trafiken och därför flyttades tillbaks till Stortorget.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Stortorget”. Stockholmsliv. Staffan Tjerneld 1950.
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1