(11) Huset Kronan
Storkyrkobrinken 3När kung Karl II kröntes i Storkyrkan den 14 december 1697 tappade den 15 årige tronföljaren kronan precis utanför Storkyrkobrinken 3. Kronan fångades snabbt upp av riksmarskalken greve Johan Gabriel Stenbock. Till minne av händelsen satte husets dåvarande ägare upp en förgylld krona av järnplåt ovanför husets portal. Så går i vart fall historien.

Men sanningen är den att kronan inte alls hamnade ovanför porten till minne av kung Karl II:s fadäs på kröningsdagen.
I stället kom kronan på plats när hovapoteket Kronan öppnade i huset några år före krontappet – år 1693.

Storkyrkobrinken har haft många namn. Under medeltiden kallades den Sankt Nicolai brink. Och på 1500-talet kallades den för Skolstugegränd efter en skola som låg här.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Bok: ”Sällsamheter i Stockholm - Innerstaden”. Åsa Nordén. ISBN 91-7902-168-9