(10) Axel Oxenstiernas palats
Storkyrkobrinken 2Axel Oxenstiernas palats byggdes 1653 för Axel Oxenstierna som var Sveriges mäktiga Rikskansler.
Palatset ritades av Jean de la Vallée, men det palats som man ser idag var egentligen bara den södra flygeln av ett planerat större palats. Arbetet avbröts dock när Axel Oxenstierna dog 1654 och därför fullbordades aldrig palatset. Familjen Oxenstierna kom heller aldrig att bo i huset.

Palatset räknas som Jean de la Vallées kanske främst byggnadsverk. Det räknas även som ett av den svenska byggnadskonstens mest betydande och välbevarade verk, framför allt vad gäller gatufasaderna.
Något att notera är att huset har mezzaninvåningar. Det vill säga att varannan våning är mycket lägre.

Över fönstren sitter riksäpplet som normalt är en kunglig symbol men som här visande Rikskanslerns status.
Under en kort tid 1668 - 1680 hade den nybildade Riksbanken sitt huvudkontor här.

Palatset är sedan 1935 byggnadsminne, och fasaden är bevarad i samma skick som när det byggdes år 1653.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Halva kungariket är ditt”. Statens Fastighetsverk. 2008. ISBN 978-91-88238-88-7
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986.