(8) Högvakten
Yttre borggårdenHögvakten har funnits på Kungliga slottet i Stockholm sedan år 1523. Huvudansvaret för vaktsysslan har i huvudsak Svea Livgarde, som vid sidan om Schweizergardet i Vatikanen är ett av väldens äldsta militära förband.
Det var kung Gustav Vasa som bildade en försvarsstyrka enbart för kungafamiljen och Stockholms slott. Högvakten, som även utgörs av förband ur alla delar ur det Svenska försvaret, bevakar också numera Drottningholms slott, där kungafamiljen bor.

Fram till mitten av 1800-talet hjälpte Högvakten också stadens stadsvakt med ordningen, fram till det att staden fick ett organiserat polisväsende.

Under andra halvan av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet började andra förband inom de militära styrkorna gå högvakt, vilket innebär att det inte längre finns något specifikt förband som heter högvakten.

Ibland genomför högvakten av speciella paradförband, som Dragonerna som är den beridna högvakten, Även Drabanterna, som härstammar från 1500-talet sköter emellanåt högvaktssysslan, liksom Grenadjärerna som är klädda i den äldre uniformen med den höga pälsmössan.

Normalt så består högvakten av yrkesofficerare som tillsammans med värnpliktiga meniga utgör en plutons storlek på mellan 20-40 man. Bevakningen av slotten sker under mellan 1 till 3 dygn, innan de blir avlösta.

Under det dygn som förbandet går högvakt är de förlagda i högvaktsflygeln på den yttre Borggården.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Försvarsmakten.
Webb: Kungahuset.