(7) Myntkabinettet
Slottsbacken 6Undersökningar har visat att tomten där Myntkabinettet ligger var bebyggt redan under 1400-talet. På 1600-talet drogs nya tomtgränser upp utmed Slottsbacken och tomterna donerades till personer som stod kungen nära.

Den nuvarande byggnaden uppfördes år 1675 av den franske handelsmannen Honoré Boneau, och kallades då Boneaus palats. Men med nya ägare kom nya namn.
I slutet av 1600-talet köptes palatset av släkten Funck och byggnaden döptes om till Funckska Palatset.
Kort därefter köpte släkten Bååth byggnaden och den kom nu att kallas Bååthska palatset.

Ca 100 år senare – år 1780 köpte skomakarämbetet byggnaden för sitt kansli. Man byggde då till en våning och hyrde ut delar av byggnaden till Överståthållarens kansli.
I början av 1900-talet köpte staden hela palatset av skomakarämbetet, för att i sin helhet inhysa Överståthållarens kansli som nu hade vuxit och behövde större plats.

Huset var slitet och i stort behov av upprustning. På 1800-talets slut hade man till och med diskuterat rivning och att i stället bygga nytt. Man lät ändå till slut genomföra en genomgripande om- och påbyggnad under ledning av Ferdinand Boberg.

Under 1950-talet flyttade Uppbördskontoret och Musikmuseet in i huset. Den sista fasta hyresgästen, Statens Arbetsgivarverk, flyttade in 1961 och stannade kvar till 1990. Därefter har flera olika statliga verk och kommittéer haft lokaler i huset.

Idag används större delen av byggnaden som museum av Kungliga Myntkabinettet – eller Sverige Ekonomiska Museum som det egentligen heter.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: myntkabinettet.se
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1