Stacks Image 62492

69 - Staty Gustav Vasa
Riddarhustorget

Gustav Vasa står sedan 1774 staty framför Riddarhuset, framställd som en åldrad man med böljande skägg - en renässansfurste med makt bakom sig.
Statyn är skapad av den franske skulptören Pierre Hubert L’Archevêque.

I juli 1762 upprättades ett avtal mellan L'Archevêque och uppdragsgivaren Riddarhuset, och redan efter ett år stod en gipsmodell klar. Efter ändringar godkändes den av arkitekterna Carl Johan Cronstedt och Carl Fredrik Adelcrantz.

Men egentligen skulle den ha blivit en staty av hjältekonungen Gustav II Adolf. L'Archevêque hade gjort ett förslag som i princip hade godkänts av Sekreta utskottet, men representanterna i adelsståndet var inte nöjda och lantmarskalken Axel von Fersen sade rent ut att man inte ville ha en staty över en arvkonung utan över en kung som framgått ur adeln.
För kung Gustav var inte alls en enkel man av folken som gamla historieböcker fått oss att tro, utan kom från en av landets finaste familjen.

Att adeln bekostade en staty till minne av Gustav Vasa är kanske inte så underligt. Det var tack vare honom som adeln fick behålla sina gods som tidigare ”donerats” till kyrkan.

Metallen till statyn kom från kanoner tagna i Karl XIIs krig år 1700. Kanonerna hade förvarats som krigstroféer på Rännarbanan och hade överlämnats till Riddarhuset som gåva.
Gjutningen hos Gerard Meyer misslyckades dock till att börja med, och på grund av detta föll en stor jordglob bort, prydd med Sveriges vapen och tänkt att kungen skulle ha släpat efter sig i manteln.

Avtäckningen av statyn ägde rum den 23 juni 1774, på dagen 251 år efter att Gustav Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm. Avtäckningen skedde i största stillhet och utan någon ceremoni. Kung Gustav III höll sig borta, skyllande på sjukdom, men från allmänhetens sida var intresset större. Torget var till trängseln fyllt av nyfikna. Och kungen ändrade sig några dagar senare. Han blev helt hastigt frisk och förklarade sig villig att hälsa statyn - och så skedde också.