(6) Tessinska palatset
Slottsbacken 4Tessinska palatset vid Slottsbacken uppfördes på 1690-talet och har fått sitt namn efter skaparen, slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre som byggde det åt sig själv som privatbostad, inspirerad av Italienska och franska palats.
Han höll samtidigt på att övervaka uppbyggnaden av det nya kungliga slottet efter slottet Tre Kronors brand 1697.

Byggnaden bör ha stått i stort sett färdig 1701, för då tog Tessin emot änkedrottningen och den kungliga familjen på supé.

Fastigheten ärvdes av Tessins son Carl Gustaf Tessin som av ekonomiska skäl tvingades att sälja den på 1750-talet. Efter att ha kommit i kronans ägo fungerade palatset under lång tid som residens för Överståthållarämbetet och är numera residens för landshövdingen.

Invändigt är paradvåningen bevarad i originalskick, rikt dekorerad av inkallade franska konstnärer. Och den helt inneslutna barockträdgården har återställts i enlighet med Tessins egna ritningar.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Webb: Sfv.