(5) Finska kyrkan
(Slottsbacken 2B-C)År 1725 köpte finska församlingen i Stockholm, med Kung Fredrik I:s tillstånd, byggnaden som tidigare kallades Lilla Bollhuset, för att bruka den som kyrka.
Även om vi kallar byggnaden Finska kyrkan är det officiella namnet Fredriks kyrka, efter just kung Fredrik I.

Hela byggnaden byggdes om till kyrka under ledning av arkitekten Göran Adelcrantz, och invigdes den 19 december 1725.

Mot många församlingsmedlemmars vilja förklarades Finska kyrkan 1736 vara ”en nationell kyrka för Kunglig majestäts trogna under­såtar i Storfurstendömet Finland” och alltså inte en kyrka förvaltad av stockholmsfinländarna själ­va.

Finska Kyrkan är den minsta av de 5 kyrkorna i Gamla Stan och saknar kyrktorn helt och hållet. Det kors som finns i dess ställe har som förebild svartbrödraklostrets klosterkyrkas kors som låg i Gamla Stan på 1400 och 1500-talet. Korset påminner om den finskspråkiga gudstjänst som hölls i klosterkyrkan år 1533 och som räknas som den första någonsin på det finska språket.

Efter att Sverige förlorat den östra rikshalvan till Ryssland i början av 1800-talet var den Finska församlingen nära att upplösas, men man beslutade till sist att den skulle bevaras, trott en kraftigt minskade församling. Men senare, framför allt efter andra världskriget flyttade tusentals finländare till Sverige och Stockholm varpå församlingen åter växte starkt.

1994 övergick kyrkan till att följa den Svenska kyrkans gudstjänstordning och är numera en del av Svenska kyrkan.

Själva kyrkorummet har cirka 400 platser. Takkronorna kommer från en kyrka i Nyen i Ingermanland som ligger i nuvarande Ryssland.

Orgeln byggdes ursprungligen 1790 av Olof Schwan i Stockholm, och är den enda 1700­-tals Schwanorgeln i Stockholm som står på sin ursprungliga plats. Med åren har orgelverket byggts om och 1945 genomfördes en mycket omfattande förändring, men fasaden bevarades. I början av 1990-talet återställde Åkerman & Lund Orgelbyggeri i stor utsträckning orgelver­ket.

Kororgeln är tillverkad 1995 av Orgelbyggeri Martti Porthan i Finland.

På den södra väggen i kyrkorummet finns en målning föreställande kung Fredrik I.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Finska församlingen.
Pdf: ”Finska kyrkan”. Stockholms stift. Elisabet Jermsten 2005.