(4) Staty Olaus Petri
(Slottsbacken)Theodor Lundberg heter skulptören som skapat statyn i brons över reformatorn Olaus Petri. Han var kyrkoherde i Storkyrkan, där han också ligger begravd.
Olaus Petri föddes i Örebro i januari 1493, och var son till en smed. Han fick namnet Olof Petterson. Det visade sig att pojken var mycket begåvad, och tillsammans med sin bror som senare skulle få namnet Laurentius Petri Nericius – alltså Lars Pettersson från Närke, studerade han på kungens bekostnad i Wittenberg hos Martin Luther.

Så småningom blev Olaus kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen och rikskansler åt Gustav Vasa. Och han bidrog till att införa reformationen i Sverige. Olaus Petri verkade dessutom som rättsfilosof. Hans bäst kända juridiska verk är Domareregler, som enligt tradition ingår i Sveriges rikes lag och Finlands lag.

Olaus Petri är på statyn iförd en fransk doktorsrock som var ett modeplagg bland prästerskapet under renässansen, och som när reformationen genomfördes kom att ersätta både kjortel och kappa. På huvudet bär han barett, en huvudbonad som fick stor popularitet under 1500-talet.

På platsen där statyn står fanns tidigare en korutbyggnad som på Gustav Vasas befallning revs 1555, då den ansågs ligga alltför nära slottet Tre kronor, och därmed var ett hinder i försvaret. Det var det 5 kantiga koret som låg längst österut i kyrkan.
Vid östra gavel finns det markeringar i stenläggningen som visar den del av kyrkan som revs.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: Svenskt Biografiskt Lexikon.
Webb: stockholmgamlastan.se