(2) SlottsbackenRedan på 1400-talet kallades området här för Slottsbacken. Men då fanns här ingen bebyggelse utan det var ett tomt område utanför det gamla slottet Tre Kronor.

Under medeltiden kallades området söder om slottet för Sanden och var då en bred obebyggd grusbacke som sträckte sig från Storkyrkan ner till Saltsjön.
I slottet Tre Kronors förborg fanns stallet vilket gjorde att Sanden, alltså det som idag är Slottsbacken också ibland kallades för Stallbacken.

På 1500-talet lät Gustav Vasa bygga ut fästningen runt slottet och rev därmed en rad byggnader i söder. Han ville också riva Storkyrkan men det lyckades Mäster Olof förhindra.

På 1600-talet fick Slottsbacken sin stadsplanering och nya stora palats och andra byggnader byggdes på andra sidan Slottsbacken mot slottet. Den tidigare slottsträdgården flyttades nu till Logården och slottsbacken förvandlades till en paradgata.

Obelisken på toppen av Slottsbacken är 22 meter hög och beställdes av kung Gustav III som med denna ville visa sin tacksamhet över borgarnas vakthållning under ryska kriget 1788 - 1790. Obelisken är skapad i granit av arkitekten och teatermålaren Louis Jean Deprez.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Börje Westlund, Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1