(1) Introduktion till Gamla Stan med staty av Gustav III
(Skeppsbron)Välkommen till Gamla Stan, som är ursprunget till dagens miljonstad Stockholm. Staden grundades på 1200-talet kring den stora borganläggningen som Birger Jarl lät uppföra som "lås" för Mälaren. Borgen Tre Kronor låg på samma plats som Stockholms slott, och delar av det gamla slottet är integrerat i dagens byggnad.

Staden byggdes i huvudsak av tyskar, och Lübeck har en stadsplan som är nästan identisk med den kring Stortorget i Gamla Stan.

Den medeltida staden omgavs av en stadsmur som låg ovanför nuvarande Västerlånggatan och Österlånggatan. Först vid 1600-talet hade de gamla befästningarna spelat ut sin roll och efter en stora brand 1625 i den sydvästra delen, inleddes ett omfattande regleringsarbete då gamla murrester revs och nya gator drogs fram rakt genom det tidigare myllret av trähus.
Men redan under senmedeltiden byggdes en stor del av husen i tegel. Under stormaktstiden byggdes också många av de medeltida husen om, med ny fasader och rikt utsmyckade portaler.
Bakom de synliga fasaderna finns alltså ännu mycket av medeltida murverk kvar, och inne i husen kan man finna källarvalv som är från medeltiden.

Men husen underhölls inte, och i mitten av 1800-talet var i stort sett alla byggnader i Gamla Stan, undantaget slottsområdet, i så dåligt skick att nästan samtliga stadsplaner som togs fram krävde en total rivning av Gamla stans bebyggelse.
Kring sekelskiftet 1900 fick man upp ögonen för de historiska värden som Gamla stans bebyggelse representerade. Målaren Carl Larsson, själv född på Prästgatan, var före sin tid och menade att om han vore miljonär, så skulle han inköpa husen i Gamla stan, restaurera dem så noga som möjligt till deras ursprungligs skick samt utrusta dem med moderna tiders bekvämligheter.

Samfundet Sankt Erik lät på 1930-talet sanera ett hus på prov, och resultatet blev så lyckat att hela kvarteret sanerades och Gamla stans största grönområde skapades.

Gamla stan som helhet skyddas som riksintresse för kulturmiljövård av Riksantikvarieämbetet.

Statyn av Gustav III som står på Skeppsbron är utförd av Johan Tobias Sergel, och avtäcktes i januari 1808. Det var Gustav III som själv hade tagit initiativet till statyn, till minne av freden i Värälä 1790 efter kriget med Ryssland.

Från början avsåg man att utföra statyn i marmor, men konungen begärde sedan att den skulle gjutas i brons. Gustav III beslutade att Sergel skulle modellera statyn, och beslutade även att den skulle placeras nedanför Slottsbacken.

När Gustav III mördades stannade arbetet av en tid. Men slutligen stod modellen till staty klar – och den 28 augusti 1799 gjöts statyn.
Avtäckningen av statyn ägde rum nio år senare – i januari 1808., under överinseende av Gustav III´s son Gustav IV Adolf.

Man lät placera statyn på det ställe där kungen steg i land då han återvände efter freden i Värälä. Gustav III är på skulpturen iförd flottans amiralsuniform sådan denna utformats för den av konungen införda den så kallade nationella eller svenska dräkten. Kring livet bär han det rosettknutna så kallade Svensksundsskärpet i gult och blått. Sista gången Nationella dräkten bars var för övrigt just i samband med statyn avtäcktes.

Verket restaurerades år 2007. Innan dess var man tvungen att lyfta bort skulpturen av kungen, vilket dock var svårare än konservatorn hade tänkt sig. Motståndet berodde dels på att kungen var väl förankrad i piedestalen, dels på att han var gjord av massiv brons från hjässan till bröstkorgen. Först efter flera försök och byte till större kranbil kunde kungen lyftas från sin sockel.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källor:
Webb:
stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Webb: skulptur.stockholm.se
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Tidning: DN. 23 november 2005.