Stacks Image 73791

2 - Staty Gustav III
SkeppsbrokajenKällor:

Webb: skulptur.stockholm.se
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Tidning: DN. 23 november 2005.

Gps: 59.3267,18.0750